Kategorier

EU-kommisjonen har innvilget godkjenning for begrenset bruk av diarsen trioksid i 12 år for søkerne Boliden Kokkola Oy, Finland og Nordenhamer Zinkhütte GmbH, Tyskland. Linxens, Frankrike er innvilget godkjenning for bruk av diarsen trioksid i syv år. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.