Kategorier

Årets Kjemikaliedager arrangeres 10. og 11. november. Formålet med dagene er blant annet å skape dialog mellom myndigheter og næringslivet, og å gi informasjon om mål og virkemidler knyttet opp mot kjemiske stoffer og produkter, nasjonalt, europeisk og internasjonalt.