Kategorier
Uncategorized

Kjemikaliebyrået ECHA etterspør innspill til den sosioøkonomiske vurderingen i forbindelse med to restriksjonsforslag under kjemikalieregelverket REACH. Høringsfrist til ECHA er 16.11.2015.

Siste nyheter

Kjemikaliebyrået ECHA etterspør innspill til den sosioøkonomiske vurderingen i forbindelse med to restriksjonsforslag under kjemikalieregelverket REACH. Høringsfrist til ECHA er 16.11.2015.