Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt en ny forskrift som ved tariffavtale gir adgang til å fravike reglene om likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsforetak. Forskriften trer i kraft 15. juli 2015.

Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt en ny forskrift som ved tariffavtale gir adgang til å fravike reglene om likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsforetak. Forskriften trer i kraft 15. juli 2015.