Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Campylobacteriose er den vanlegaste rapporterte diaresjukdommen i Noreg. Det er derfor viktig med førebygging i verksemder der slik biologisk smitte kan skje.

Campylobacteriose er den vanlegaste rapporterte diaresjukdommen i Noreg. Det er derfor viktig med førebygging i verksemder der slik biologisk smitte kan skje.