Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Mandag 21. september inviterer Norsk Industri, Arbeidstilsynet og Miljødirektoratet til seminar i Oslo om godkjenningsordningen under det europeiske kjemikalieregelverket REACH.

Mandag 21. september inviterer Norsk Industri, Arbeidstilsynet og Miljødirektoratet til seminar i Oslo om godkjenningsordningen under det europeiske kjemikalieregelverket REACH.