Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Arbeidstilsynet har sendt et forslag om endringer i arbeidsmiljøforskriftene på høring. Høringsfristen er 4. september 2015.

Arbeidstilsynet har sendt et forslag om endringer i arbeidsmiljøforskriftene på høring. Høringsfristen er 4. september 2015.