Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

17 500 tilsyn, 1759 vedtak om tvangsmulkt og 395 stans av arbeid grunnet overhengende fare for liv og helse. Les mer om hva vi har gjort i 2014 for å bidra til god forebygging og godt arbeidsmiljø på norske arbeidsplasser.

17 500 tilsyn, 1759 vedtak om tvangsmulkt og 395 stans av arbeid grunnet overhengende fare for liv og helse. Les mer om hva vi har gjort i 2014 for å bidra til god forebygging og godt arbeidsmiljø på norske arbeidsplasser.