Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Det er vedtatt minstelønn i elektrobransjen med satser gjeldende fra 1. mai 2015.

Det er vedtatt minstelønn i elektrobransjen med satser gjeldende fra 1. mai 2015.