Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Arbeidstilsynet inviterer til workshop 16. juni 2015 om arbeid i tunnel. Tema er sikkerhet ved boring, lading, bolting, sprengning og rensk.

Arbeidstilsynet inviterer til workshop 16. juni 2015 om arbeid i tunnel. Tema er sikkerhet ved boring, lading, bolting, sprengning og rensk.