Raskt og effektivt Krever ingen påmelding Kursbevis på dagen

Lovpålagt HMS opplæring på nett:

HMS kurs
for ledere og verneombud

Obligatorisk HMS kurs for ledere og verneombud. Kun kr. 1 990,- Ta HMS kurset på nett i tre enkle steg:

 1. Gjennomgå kursmateriellet
 2. Ta kunnskapstesten
 3. Få kursbevis og online internkontroll

Effektivt

Våre HM-kurs krever ingen påmelding og kan gjennomføres raskt og effektivt, når det passer deg. Du betaler bare dersom du består. Kun kr. 1990,-

Flerspråklig

Alle HMS kurs er flerspråklige.

Internkontroll

Online internkontrollsystem. Fri tilgang til vårt nettbaserte internkontrollsystem i ett år. En god start på det systematiske helse, miljø og sikkerhetsarbeidet.

HMS-kurs

Vi tilbyr følgende HMS kurs:

Om Våre HMS Kurs

Vi er stolte av å være blant kurstilbyderene med lengst erfaring med nettbasert HMS opplæring. HMS-kurset for ledere, Verneombudskurset og HMS-grunnkurset er tilpasset til mer enn 60 bransjer og er alle tilgjengelige på norsk, engelsk og polsk. Kurset består av en teoridel og en kunnskapstest. Kunnskapstesten må gjennomføres sammenhengende. Teoridelen kan du ta inn i mellom når det passer.

9000+

Bedrifter

5/5

beste rating

Hei. Synes kurset tar for seg det det bør. Spørsmålene er også gode, og gjør så du lærer deg AML godt!

Det er et bra og gjennomtenkt kurs som har inspirert meg til å videreutvikle en bra system for mitt firma.

Kurset var godt strukturert og gav en god innføring i relevante lover og regler.
Anbefales.

Oversiktlig og greit.
Fint at det kan gjennomføres på nett.

Ofte stilte spørsmål

 • Hva betyr HMS?

  HMS er en forkortelse for Helse, Miljø og Sikkerhet. HMS er arbeidet for å ivareta arbeidstakeres interesser på arbeidsplassen.

 • Hva er HMS kurs?

  HMS kurs er en samlebetegnelse for lovpålagte kurs som Verneombudskurs (ofte omtalt som "40-timers HMS kurs) og obligatorisk HMS kurs for ledere. I tillegg finnes det generelle HMS kurs som ikke er lovpålagt men ofte fordelaktige å gjennomføre.

  Godkjente HMS-kurs skal dokumenteres med gyldig kursbevis.

 • Hvem må ha HMS kurs?

  Både verneombud (VO) og bedriftens øverste leder er lovpålagt å gjennomføre HMS kurs.

  Opplæringen helse, miljø og sikkerhet skal kunne dokumenteres med godkjent kursbevis.

  Arbeidsmiljøloven § 3-5 fastslår at arbeidsgiver som skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS kurs). Plikten er personlig og kan ikke delegeres til for eksempel verneombud

  Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte.

  En del av denne opplæringen er HMS kurs. Loven sier videre at alle verneombud skal gjennomgå 40 timers opplæring, populært kalt «verneombudskurs». Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning åpner for likevel for kortere, nettbasert opplæring dersom dette er forsvarlig.

  Det er også vanlig at ansatte i ledende eller særlig ansvarsfulle stillinger gjennomfører et HMS kurs. Utover dette bør medlemmer av Arbeidsmiljøutvalg (AMU) ta HMS kurs.

 • Er HMS-kurset godkjent?

  Arbeidstilsynet har dessverre ingen offisiell "godkjenningsordning" for HMS kurs. Våre HMS kurs forholder seg derfor til de til en hver tid gjeldende lover, regler, forskrifter, retningslinjer og veiledninger gitt av Arbeidstilsynet. Våre HMS kurs er utformet på bakgrunn av dette for å gi bedriften en god start på det kontinuerlige HMS arbeidet.

  Det er opp til den enkelte inspektør å vurdere HMS arbeidet i bedriften ved tilsyn. Et oppdatert internkontrollsystem er minst like avgjørende som dokumentasjon på gjennomført HMS kurs.

  Vi har utdannet mange tusen ledere og verneombud og vi har aldri fått negativ tilbakemelding fra kunder eller tilsynsmyndigheter.

  For verneombudskurs er det også krav om at det skal gjennomføres en forsvarlighetsvurdering som dokumenterer at det er forsvarlig å gjennomgå kortere HMS opplæring.

 • Hva koster HMS kurset?

  Ett kurs koster kr. 1 990,- (+mva) og faktureres enkeltvis. Faktura sendes per epost/EHF, men kurset kan også betales med kredittkort.

  Internkontrolldokumentet koster kr. 199,-, mens det nettbaserte internkontrollsystemet er gratis i 12 mnd og deretter kun kr 49,- pr mnd.

  Ønsker du også kursbeviset tilsendt pr post kan koster det kun kr 198.-

  Det er også mulig å gjøre en bedriftsavtale med rabatter dersom det er flere personer i samme organisasjon som skal ta HMS kurs. Disse kan faktureres enkeltvis eller samlet.

 • Kan man ta HMS kurs på nett?

  Fordelene med å ta HMS kurset på nett er mange:

  • Du slipper å reise bort og bo på dyre hotell
  • Du kan gjennomføre HMS kurset når det passer deg
  • Du vurderer selv hva du trenger fordype deg i
  • Du bruker så lang tid du trenger
  • Du slipper å vært borte fra jobb, og tape arbeidsinntekt
  • Billigere på nett
  • Krever ingen påmelding
 • Hvordan gjennomføres HMS kurset?

  HMS kurset gjennomføres i tre enkle steg. Start når du vil, du trenger ikke melde deg på på forhånd.

  Først setter du deg inn i "pensum". Vi har organisert materialet på en oversiktlig og lettlest måte slik at du selv velger hva du har behov for å fordype deg i.

  Når du har gått gjennom materialet (Arbeidsmiljøloven, Forskrifter og annet relevant), er du klar for "eksamen". Eksamen er en kunnskapstest som sikrer at du har nødvendig kunnskap. Du kan ta eksamen så mange ganger du ønsker, helt til du består.

  Når eksamen er bestått, mottar du en epost med betalingsinformasjon. Du kan også betale med kort eller PayPal. Samtidig får du til gang til internkontrollsystemet. Straks betaling er registrert i våre systemer får du gyldig HMS kursbevis.

  Hele prosessen tar fra ca 1 time til 3 timer avhengig av hvor mye lang tid du bruker på teorien. Eksamen tar vanligvis 30 minutter.

 • Hva er internkontroll?

  Internkontroll er det kontinuerlige HMS arbeidet i bedriften.

  Formålet med et internkontrollsystem er at HMS arbeidet skal dokumenteres og kontinuerlig forbedres for at skalder ikke skal oppstå.

  Arbeidstilsynet stiller strenge krav til hva som skal dokumenteres i HMS arbeidet. Vårt internkontrollsystem tar høyde for alle disse kravene.

 • Hva er 40-timerskurs for verneombud (Verneombudskurs)?

  "40-timerskurs" er benevnelsen på HMS kurset alle verneombud har krav på i følge Arbeidsmiljøloven (AML). Noen ganger kalles kurset ganske enkelt for Verneombudskurs. Kursene inneholder normalt en teoretisk- og praktisk del. Teoridelen er som regel felles klasseromsundervisning og den praktiske delen er organisert av bedriften selv.

  Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning åpner imidlertid for at kortere opplæring kan godkjennes dersom det er forsvarlig. Det er denne type nettkurs vi tilbyr for Verneombud og AMU.

 • Hva skal dokumenteres i HMS arbeidet?

  Dokumentasjonskravene er en del av internkontrollen. Krav til internkontroll er beskrevet i internkontrollforskriften. Konkret stiller forskriften følgende krav til internkontrollprosessen:

  • Fastsette mål for HMS-arbeidet
  • Oversikt over organisasjon med ansvar, myndighet og oppgaver
  • Kartlegging av farer, problemer og vurdere risiko i arbeidsmiljøet samt utarbeide tiltak
  • Rutiner for å sikre god oppfølging av krav i regelverket
  • Overvåking av arbeidstakernes helse når det er nødvendig
  • Forebygging og oppfølging av sykefravær
 • Hvor lang tid tar det å gjennomføre HMS kurset?

  Vanligvis tar det fra 1-3 timer fra du begynner, til du har bestått og har fått HMS kursbeviset.

  Hvor lang tid teoridelen tar varierer veldig. Det kommer an på hvor mye du kan fra før og hvor dypt du har behov for å gå i materialet. Du trenger ikke gjøre dette steget sammenhengende.

  Kunnskapstesten tar ca 30 minutter. Denne må gjennomføres sammenhengende.

 • Hvor lenge er et HMS-kurs gyldig?

  Det er ingen foreldelsesfrist på HMS kurs. Dersom du har du tatt kurset tidligere, er det ikke et krav om at det må tas på nytt etter en viss tid. Det kan være lurt å ta et nytt dersom du bytter jobb, eller risikobildet i bedriften har endret seg vesentlig.

 • Har dere HMS kurs på flere språk?

  Ja, vi har alle HMS kursene tilgjengelig på Polsk, Engelsk og Norsk.

 • Hva er verneombudets rolle i HMS arbeidet?

  Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes sikkerhet og interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Som verneombud skal man se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt.

 • Hvem må ha verneombud?

  Virksomheter med fem eller flere arbeidstakere, inkludert alle som jobber deltid eller er midlertidig ansatt, skal ha minst ett verneombud.

 • Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg (AMU)?

  Bedrifter med minst 30 arbeidstakere, eller i virksomheter med 10–30 arbeidstakere når en av partene i virksomheten krever det må etablere AMU og sørge for HMS opplæring av alle AMU medlemmer. AMU skal ha samme HMS-opplæring som verneombud.