Ta HMS kurset på nett

Vi har lang erfaring i utdanning av ledere og verneombud innen Helse, Miljø og Sikkerhet. Våre HMS kurs er basert på e-læring og gjennomføres i sin helhet på nett. Kursopplegget tilfredsstiller myndighetenes krav og er basert på Arbeidstilsynets veiledning for opplæring i Helse, Miljø og Sikkerhet. I tillegg til kursbevis, som dokumenterer gjennomført opplæring i HMS, er også et system for internkontroll (HMS håndbok) inkludert i prisen. Vi tilbyr HMS kurs for ledere og HMS kurs for Verneombud i tillegg til generelt grunnkurs i HMS.

Velg HMS kurset som passer best for deg

Se hele vårt kurstilbud innen HMS eller velg et HMS kurs under. (For HSE courses in English)

Mer om HMS kursene

Hvordan går man frem og hva får man?
Her er noen av spøsmålene vi får oftest. Her er mer utfyllende Informasjon om HMS kursene og gjennomføring.

HMS består av to deler: 1) Teoridel 2) Kunnskapstest

I teoridelen har vi organisert alle påkrevde lover, forskrifter og regler på en oversiktlig måte som gjør det enkelt å få overblikk. Du kan bruke så lang tid du ønsker på denne delen.

Når kunnskapstesten er bestått, fyller du ut din kontaktinformasjon. Da vil du få en epost med mer informasjon og en faktura vedlagt.

Straks fakturaen er betalt, utsteder vi gyldig HMS kursbevis.

Detaljert fremgangsmåte

HMS kursene hos oss gjennomføres på nett og krever ingen påmelding på forhånd.

Du kan bruke så lang tid du ønsker på å sette deg inn i HMS kursmaterialet.

Avhengig av bransje, og hvor mye du kan fra før, vil tiden du bruker på teoridelen varier fra 1-3 timer eller mer. Du har ansvar for egen læring.

Kurseksamen anbefales å gjennomføre sammenhengende. Sett av 30-60 minutter til dette.

Når HMS kurset er bestått og faktura betalt, får du et HMS kursbevis og et komplett internkontrollsystem i tillegg til andre relevante dokumenter som for eksempel en veiledning til HMS arbeidet i bedriften.

HMS Kursbeviset og internkontrollsystemet oppbevares og fremvises Arbeidstilsynet ved tilsyn.

For verneombudskurs får man også en gyldig kontrakt som dokumenterer fraviket fra det lovpålagte 40-timerskurset.

Kort sagt får du en god start på det kontinuerlige HMS arbeidet!

Ett kurs koster kr. 1 990,- (+mva) og faktureres enkeltvis. Det er ingen skjulte eller løpende kostnader.

Faktura sendes per epost.

Det er også mulig å gjøre en bedriftsavtale med rabatter dersom det er flere personer i samme organisasjon som skal ta HMS kurs. Disse kan faktureres enkeltvis eller samlet.

Arbeidstilsynet har desverre ingen offisiell "godkjenningsordning" for kurstilbydere. Våre HMS kurs forholder seg derfor til de til en hver tid gjeldende lover, regler, forskrifter, retningslinjer og veiledninger gitt av Arbeidstilsynet.

Det er opp til den enkelte inspektør å vurdere HMS arbeidet i bedriften ved tilsyn. Internkontrollsystemet er minst like avgjørende som dokumentasjon på gjennomført HMS kurs. Oppbevar kursbevis og internkontrollsystem sammen.

Vi har utdannet mange tusen leder og verneombud og vi har aldri fått negativ tilbakemelding fra kunder eller tilsynsmyndigheter.

Våre kunder mener

Fornøyd HMS kunde

:) Bra! Kjempe grei og praktisk!

-Chi-Chi Tran/Dalat Cafe AS
Fornøyd HMS kunde

Veldig enkelt og greit å forholde seg til.

-Espen Møkkelgjerd/ Sune Sport AS
Fornøyd HMS kurs kunde

Kjempe bra kundeservice. Aldri opplevd så raskt svar på mail før. Supert internkontroll system

-Mai K Brandshaug

Bransjenyheter

Hold deg oppdatert om de siste hendelesene relatert til helse, miljø og sikkerhet.
Et utvalg nyheter fra Arbeidstilsynets nettsider:

Det lønner seg å sladre på jobben

Å sladre på sjefen eller kolleger kan gi bedre samarbeid på jobben. – Sladder skyldes sinne, som er helt avgjørende for at grupper skal kunne fungere, sier BI-forsker.

Oppdatert veileder for klima og energiplanlegging

Kommuner og fylkeskommuner skal bidra til å redusere utslipp av klimagasser, energieffektivisering og omlegging til miljøvennlig energi. Miljødirektoratet har oppdatert veilederen.

Hva er HMS kurs?

Hva er HMS kurs? Det er kanskje et spørsmål som dukker opp dersom du er, eller nettopp har blitt, leder eller verneombud i bedriften. For det første, HMS er forkortelse for Helse, Miljø og Sikkerhet. Og hvorfor må man ha kurs i HMS? Jo, HMS kurs for ledere og verneombud er nemlig lovpålagt.

Hva er HMS kurs?

Hva er HMS kurs for ledere?

HMS kurs for ledere er det enkleste å forklare ut fra lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven § 3-5 sier ettertrykkelig at bedriftens øverste leder skal ha HMS opplæring og kunne dokumentere denne. Begrunnelsen for dette er at bedriftens øverste leder har det overordnede ansvaret for de ansattes “ve og vel” på arbeidsplassen. Kjennskap til HMS er derfor sentralt.

For ledere innebærer våre HMS nettkurs å sette seg inn i lover, regler og forskrifter for deretter å gjennomføre “eksamen”. Ved bestått test får man utstedt et gyldig HMS kursbevis. I tillegg får man et komplett internkontrollsystem gratis. Internkontroll er betegnelsen på det kontinuerlige HMS arbeidet som til en hver tid foregår i bedriften. Dette skal dokumenteres. Det gjøres i et internkontrollsystem.

Hva er HMS kurs for verneombud?

HMS kurs for verneombud er mye av det samme som for ledere, men med et mer “operativt fokus”. Rent praktisk er dette kurset også et nettbasert HMS kurs. Forutsetningen er i midlertid at partene er enige om at det er hensiktsmessig ut fra risikobildet i bedriften å avvike fra kravet om 40 timers HMS kurs slik forskrift om organisering, ledelse og medvirkning åpner. Dette dokumenteres i en kontrakt. Vårt online HMS kurs for verneombud er altså et alternativ til 40 timers HMS kurs.

For verneombud er HMS kurset rettet mot de praktiske oppgavene og rollene i HMS arbeidet. I tillegg får man også tilgang til verktøy og dokumenter man trenger i det daglige HMS arbeidet. Som for eksempel skjema for vernerunder og risikoanalyse.

Ny sertifisør for stillas

Fra juli 2016 er det SINTEF Byggforsk som sertifiserer stillasprodukter i Norge.

Høge nivå av svoveldioksid i Aust-Finnmark

I grenseområda mot Russland var nivåa av svoveldioksid i 2015 over grenseverdiane som gjeld for lokal luftkvalitet i Noreg. Episodar med høge nivå i fjor vinter gjer at grenseverdiane allereie er overskrida for 2016. 

Prester og leger har størst jobbengasjement

Leger viser stort engasjement i jobben, men stort arbeidspress og for stor grad av autonomi ser ut til å ramme entusiasmen. Prestene er mest engasjert i jobben sin, ifølge ny studie.

Våre kunder

Vi har flere tusen fornøyde kunder i alle slags bransjer.
Her er noen av dem.

  • Noen av våre kunder som har tatt HMS kurs hos oss